Projekt

Vi utför

  • Om- och tillbyggnader av butiker
  • Skärmtak
  • Tvätthallar
  • Renovering av toaletter
  • Containergårdar
  • Nedläggning av stationer
  • Större nybyggnationer (utförs i samverkan med Oljibe AB)

Vi finns i Mellansverige: Stockholm, Uppland, Södermanland, Östergötland, Västmanland och södra Dalarna men är inte främmande för uppdrag i andra delar av landet när det gäller speciella projekt.