Man ska inte glömma sin historia men nutid och framtid är också viktiga faktorer både för människor och företag.

Vi tar nu ett steg in i framtiden och lämnar en ”del” av historien bakom oss.

Hansa Oil AB byter namn till Hansa Byggpartner AB, som vi anser speglar det vi står för idag, och i framtiden.

Ett namnbyte innebär ändringar i många forum, och mer information kommer delges till alla berörda kontinuerligt.

Hoppas att ni precis som vi tycker namnet passar oss, ett företag i byggbranschen som trivs med ett nära partnerskap hos kunder, underentreprenörer och leverantörer.

Hansa Byggpartner AB