Under våren har vi förberett för installation av instabox på ett antal stationer runt om i Sverige.