Företaget

Hansa Byggpartner, är ett traditionellt byggnadsföretag som är nischat mot bensinstationer och butiker. Vi utför service, underhåll samt om- och tillbyggnationer.

Vi är ett snabbt växande team som har flera gemensamma nämnare, vi uppskattar att vara ett serviceföretag i ordets rätta bemärkelse och vi har alla en speciell känsla för bensinstationer och butiker. Det är också stimulerande att som serviceentreprenör få vara med i en ständig utveckling av nya koncept och produkter inom branscherna.

Vi är vana att arbeta under pågående drift, vi förstår kundens kärnverksamhet och kraven på att entreprenören snabbt och yrkeskunnigt ska åtgärda fel för att minimera driftstopp samt åtgärder rörande, hälsa, miljö och säkerhet på anläggningarna.

Hansa Byggpartner startade 1 september 2011, med namnet Hansa Oil, men rötterna för verksamheten har funnits i Oljibe sedan 1950-talet. Under stort ansvar och med högsta servicegrad vill vi ständigt bygga nya förtroenden hos våra kunder.

Med kunnig och innovativ personal samt access till senaste teknik för utförande och kommunikation är vi i en ständig utveckling för att ge bästa service.