KMA

Kvalitet

Kundens trygghet vilar på vårt kvalitetsarbete där rätt utbildning och erfarenhet, samt kunskap om lagar och förordningar skapar goda förutsättningar för ett förstklassigt utfört arbete.

Miljö

Miljön berör oss alla så varje anställd måste ta personligt ansvar i miljöfrågor.

Hansa Byggpartner arbetar mot ett miljömål där produktion, användning och destruktion ska vara ofarliga för människor, djur och växter.

Arbetsmiljö

Hansa Byggpartner ska vara en trivsam arbetsplats, med människan i fokus. Att förebygga person- och miljöskador ser vi som en självklarhet.