Produkter

OPT fundament

Specialanpassat fundament för betalterminal till tvätt med påkörningsskydd

Tvätthallsgolv

Nytt ytskiktsgolv med tunn hållfast betong, i samarbete med Yttec

Prefab platta med värmeslingor

En prefabricerad platta som kan användas vid in & utfart vid tvätthallar med värmeslingor.