Vår historia

De första åren på 1990-talet, frigörelsen i forna Sovjetunionen och Baltikum är ett faktum. Hansa Oil AB bildas och i samverkan med finländare och ryssar levererar Hansa Oil ovanjordiska mobila drivmedelsanläggningar samt ett antal permanenta serviceanläggningar i Ryssland och de Baltiska staterna. I mitten på 90-talet hårdnar kampen om rätten till etableringar bland de ”nya oljebolagen” i öst, vilket resulterar i att Hansa Oil år 1995, beslutar att upphöra med all verksamhet i ovan nämnda länder. Sedan dess har i princip Hansa Oil fått vila med undantag för en leverans 2002 till Kinesiska försvaret i Peking.

Hansa Oil har varit integrerat med Oljibe AB, men sedan september 2011, har Hansa Oil samlat de absolut mest kunniga när det gäller service på bensinstationer och driver bygg- och underhållsservice i egen regi.

I oktober 2020 valde vi att byta namn till Hansa Byggpartner för att det tydligare ska spegla vår verksamhet.