Servicearbeten

Vi utför

  • Underhållsarbeten in & utvändigt
  • Luft & vattenskåp
  • Dörrar
  • Kassajusteringar
  • Påkörningsskydd
  • Trafikskador
  • Övriga serviceåtgärder

Vårt serviceområde sträcker sig över Stockholm, Uppland, Södermanland, Östergötland samt Västmanland. Vi arbetar främst på bensinstationer, butiker, byggvaruhus, apotek och caféer men är inte främmande för nya serviceuppdrag. Finns det intresse för ett samarbete, hör av dig till  Johnny Björkholm, johnny@hansabyggpartner.se